GDPR

Kontakt na pověřence pro ochranu osobních údajů:

Bc. Markéta Augustovová
Tel: 601 168 611
E-mail: augustovova@mesto-zruc.cz

Uplatnění práv při ochraně osobních údajů
Zpracování a ochrana osobních údajů a informací