Stravování

Svolení k inkasu
Přihláška ke stravování
Třináct rad ke zdravé výživě dětí
Alergeny ve stravování

Seznam alergenů, které se nacházejí v jednotlivých pokrmech je vytištěn na jídelním lístku, který je vyvěšen na nástěnce v šatnách jednotlivých tříd v mateřské škole.

Kolik zaplatíte za školku
Čestné prohlášení - souhlas s inkasem

Stravné

(Stravné od 1. 3. 2023)

Dle finančního normativu – vyhláška o školním stravování č.107/2008 Sb.
Strávníci 3 – 6 let … 43 Kč za den
Strávníci 7 – 10 let … 45 Kč za den
Stravné je přizpůsobováno růstu cen potravin. O změnách cen stravného budou rodiče včas informováni.

Způsob platby

PLATBY PŘEVODEM

Platby z účtů pomocí Souhlasu k inkasu.

PLATBY V HOTOVOSTI 

Platby jsou prováděny v hotovosti u vedoucí ŠJ. Z bezpečnostních důvodů jsou pro platby určeny konkrétní hodiny v předem známé dny. V JINÉ DNY LZE PLATIT POUZE VÝJIMEČNĚ, A TO PO DOHODĚ S ŘEDITELKOU ŠKOLY.

Úplata za předškolní vzdělávání a stravné jsou pro rodiče zákonnými platbami a jsou nedílnou součástí rozpočtu mateřské školy.
NEUHRAZENÍ TĚCHTO PLATEB JE POVAŽOVÁNO ZA ZÁVAŽNÉ PORUŠENÍ PROVOZU MATEŘSKÉ ŠKOLY A MŮŽE BÝT UKONČENA I DOCHÁZKA DÍTĚTE DO MATEŘSKÉ ŠKOLY.

Kontaktní telefon na stravování: 730 158 903
E-mail stravovny: msnapohori-jidelna@seznam.cz