Category "Novinky"

16Pro2022

Vážení rodiče, 

MŠ bude od počátku ledna 2023 využívat aplikaci NAŠE ŠKOLA – ŠKOLA BLÍZKÁ RODIČŮM. Díky této aplikaci předpokládáme zjednodušení komunikace mezi školou a zákonnými zástupci, např. snadněji můžete omluvit děti z docházky v MŠ. 

Ve své třídě obdržíte přihlašovací kódy, je však nutné provést první přihlášení, bližší informace jsou rozeslány na všechny mailové kontakty.

3Říj2022

1.3. Bruslení předškoláci – závěr kurzu

9.3. Projektový den 4.třída

10.3. Projektový den 5.třída

22.3. Školka nanečisto – návštěva nových dětí v MŠ (od 15.00 – 16.30 hodin)

28.3. Planetárium Ďáblice 4. a 3. třída

29.3. Planetárium Ďáblice 2. a 5.třída

10Zář2020

Vážení rodiče,

do budovy mateřské školy vstupujte vždy s rouškou,

při vstupu do vnitních prostor používejte desinfekci,

nezdržujte se zbytečně dlouho v prostorách i okolí mateřské školy,

pokud to není nezbytně nutné, nevstupujte do tříd,

žádáme vás o omezení počtu dospělých osob v šatnách dětí,

výskyt infekčního onemocnění v rodině nahlaste v mateřské škole.

Děkujeme za respektování a dodržování těchto pravidel.

22Dub2020

Pro odhlašování stravy využívejte pouze tel. číslo: 730  158 903, odlásit můžete své dítě i pomocí SMS zprávy.

Děkujeme

7Led2020

 Přístup do budovy pomocí čipů je pouze v době příchodů a ochodů dětí. 

V ostatní době budou vpuštěny pouze hlášené návštěvy. V případě potřeby (vyzvednutí dítěte z MŠ např.ze zdravotních důvodů) využívejte zvonků u hlavní brány nebo vstupních dveří u školní jídelny (prosklené dveře).

Apelujeme na zákonné zástupce dětí nebo jimi pověřené osoby pro přivádění a vyzvedávání dětí, aby sledovali, zda nevešla do budovy zároveň s nimi cizí osoba. V případě, že se tak stane, aby neprodleně kontaktovali zaměstnance mateřské školy. Při odchodu z budovy rovněž kontrolujte, zda někdo nevyužil otevřených dveří ke vstupu do budovy a zda jsou dveře správně zavřené.

Při ztrátě čipu tuto skutečnost neprodleně nahlásíte z důvodu možného zneužití.