Kategorie "Novinky"

27Úno2021

Vláda na svém jednání 26. února 2021 rozhodla vzhledem k vážné aktuální epidemické situaci o dalších změnách v provozu škol a školských zařízení od 27. února 2021.

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje, že vzhledem k nepříznivé epidemiologické situaci vláda ČR dne 26. února 2021 přijala krizové opatření č. 200 (dostupné ZDE), kterým se nad rámec dosavadních opatření: 

ZAKAZUJE OSOBNÍ PŘÍTOMNOST:

  • dětí v mateřské škole
  • dětí v přípravné třídě
  • žáků 1. a 2. ročníků základní školy
  • žáků prvního stupně základní školy, pokud jsou zařazeni do třídy společně se žáky 1. nebo 2. ročníků základní školy
  • dětí v přípravném stupni základní školy speciální
  • žáků v základních školách nebo třídách zřízených podle § 16 odst. 9 školského zákona
  • žáků v oboru vzdělání Praktická škola jednoletá a Praktická škola dvouletá
  • ve zbývajících školních klubech a družinách, které mohly být v určitých specifických případech v provozu

Základní a střední školy poskytují těmto dětem nebo žákům vzdělávání distančním způsobem. Mateřská škola poskytuje vzdělávání distančním způsobem dětem, pro které je předškolní vzdělávání povinné.

Dětem ve věku od 2 do 10 let, jejichž zákonní zástupci jsou pracovníky vybraných profesí nezbytných pro chod státu, může být poskytována péče v určených školách a školských zařízeních, viz krizové opatření č. 212 ze dne 26. února 2021 (dostupné ZDE).

OŠETŘOVNÉ: rodiče můžete pro informace o ošetřovném odkázat např. zde: https://www.cssz.cz/web/cz/aktualni-informace-k-osetrovnemu. Podle nových pravidel škola již nevyplňuje žádné potvrzení.

10Zář2020

Vážení rodiče,

do budovy mateřské školy vstupujte vždy s rouškou,

při vstupu do vnitních prostor používejte desinfekci,

nezdržujte se zbytečně dlouho v prostorách i okolí mateřské školy,

pokud to není nezbytně nutné, nevstupujte do tříd,

žádáme vás o omezení počtu dospělých osob v šatnách dětí,

výskyt infekčního onemocnění v rodině nahlaste v mateřské škole.

Děkujeme za respektování a dodržování těchto pravidel.

22Dub2020

Pro odhlašování stravy využívejte pouze tel. číslo: 730  158 903, odlásit můžete své dítě i pomocí SMS zprávy.

Děkujeme

7Led2020

 Přístup do budovy pomocí čipů je pouze v době příchodů a ochodů dětí. 

V ostatní době budou vpuštěny pouze hlášené návštěvy. V případě potřeby (vyzvednutí dítěte z MŠ např.ze zdravotních důvodů) využívejte zvonků u hlavní brány nebo vstupních dveří u školní jídelny (prosklené dveře).

Apelujeme na zákonné zástupce dětí nebo jimi pověřené osoby pro přivádění a vyzvedávání dětí, aby sledovali, zda nevešla do budovy zároveň s nimi cizí osoba. V případě, že se tak stane, aby neprodleně kontaktovali zaměstnance mateřské školy. Při odchodu z budovy rovněž kontrolujte, zda někdo nevyužil otevřených dveří ke vstupu do budovy a zda jsou dveře správně zavřené.

Při ztrátě čipu tuto skutečnost neprodleně nahlásíte z důvodu možného zneužití.