Category "Novinky"

3Říj2022

3.10. Plavecký výcvik – předškoláci

6.10. Ekocentrum Vlašim – 4.třída

7.10. Divadélko Kůzle

10.10. Plavecký výcvik – předškoláci

14.10. Cvičení na netradičních pomůckách – pohybový program pro děti

17.10. Plavecký výcvik – předškoláci

19.10. Bruslení – předškoláci

24.10. Plavecký výcvik – předškoláci (poslední lekce)

10Zář2020

Vážení rodiče,

do budovy mateřské školy vstupujte vždy s rouškou,

při vstupu do vnitních prostor používejte desinfekci,

nezdržujte se zbytečně dlouho v prostorách i okolí mateřské školy,

pokud to není nezbytně nutné, nevstupujte do tříd,

žádáme vás o omezení počtu dospělých osob v šatnách dětí,

výskyt infekčního onemocnění v rodině nahlaste v mateřské škole.

Děkujeme za respektování a dodržování těchto pravidel.

22Dub2020

Pro odhlašování stravy využívejte pouze tel. číslo: 730  158 903, odlásit můžete své dítě i pomocí SMS zprávy.

Děkujeme

7Led2020

 Přístup do budovy pomocí čipů je pouze v době příchodů a ochodů dětí. 

V ostatní době budou vpuštěny pouze hlášené návštěvy. V případě potřeby (vyzvednutí dítěte z MŠ např.ze zdravotních důvodů) využívejte zvonků u hlavní brány nebo vstupních dveří u školní jídelny (prosklené dveře).

Apelujeme na zákonné zástupce dětí nebo jimi pověřené osoby pro přivádění a vyzvedávání dětí, aby sledovali, zda nevešla do budovy zároveň s nimi cizí osoba. V případě, že se tak stane, aby neprodleně kontaktovali zaměstnance mateřské školy. Při odchodu z budovy rovněž kontrolujte, zda někdo nevyužil otevřených dveří ke vstupu do budovy a zda jsou dveře správně zavřené.

Při ztrátě čipu tuto skutečnost neprodleně nahlásíte z důvodu možného zneužití.