Category "Spolupráce, nadace"

22Dub2020

Naše mateřská škola se zapojila do projektu neziskové organizace Mezi námi, o.p.s., která podporuje pravidelná setkávání lidí všech generací tak, aby k sobě našli cestu, aby si rozuměli a společně objevovali, jak zajímavé jsou jejich světy. Tento projekt propojuje malé děti a seniory a také ty, kteří se chtějí na mezigeneračním setkávání podílet. Spolupráce se bude odvíjet formou pravidelných společných akcí se seniory a také prostřednictvím naší interní práce s dětmi. Obsahem akcí budou návštěvy dětí v Domově pro seniory Centrin CZ s.r.o., společné výtvarné dílny a další.

22Dub2020

Cílem hry je zábavnou formou propagovat aktivitu eTwinning, seznámit s prostředím eTwinningu, motivovat učitele k využívání informačních a komunikačních technologií ve výuce, zapojit školy a učitele do mezinárodní spolupráce on line a zároveň zvýšit povědomí o bezpečném využívání internetu a soiálních sítí.

22Dub2020

Naše mateřská škola vstoupila do projektu, který podporuje a rozvíjí moderní formy vyučování, aplikuje novétechnologie ve výuce a zavádí tyto formy do výuky. Všechny učitelky naší školy mohou využívat programy a materiály pro zpestření výuky při osobnostním rozvoji dětí.