Základy učení
V mateřské škole jsou pokládány základy celoživotního učení. To čemu se zde naučíme, je obvykle trvalé a provází nás celým životem.
Jídelní lístek
Podívejte se na aktuální jídelní lístek
Novinky
Chcete vědět, co se aktuálně děje?

Vzdělávací Program

Vzdělávací činnosti v mateřské škole jsou založeny na přímých zážitcích a vychází ze samostatné činnosti individuální volby. Realizace vzdělávacích postupů probíhá nejen v řízených činnostech, ale průběžně, ve veškerém vzdělávání, ve všech situacích, k nimž v mateřské škole dochází.
Formy:

 • Prožitkové učení – na základě zkušenost a prožitků
 • Kooperativní učení – spolupráce dětí, rozdělování sociálních rolí, pomoc, společné úsilí
 • Integrované učení hrou a činnostmi – děti vyhledávají téma a hry sobě blízké
 • Učení se navzájem od sebe


Provoz školy a uspořádání dne

Provoz MŠ

Budova v ulici Na Pohoří
6.15–16.15

Budova v ulici 5. Května
6.15–15.45

 

od 6.15

 • přicházíme do školky, hrajeme si nebo provádíme individuální či skupinové pracovní a výtvarné činnosti, řešíme, skládáme, stavíme…
 • přivítáme nový den
 • cvičíme

od 8.45

 • svačíme
 • zařazujeme řízené činnosti učitelkou
 • chodíme na vycházky, výlety, výstavy, využíváme školní zahradu a hřiště

od 11.45

 • obědváme
 • odpočíváme, spíme, posloucháme pohádku nebo hudbu
 • věnujeme se klidným činnostem, abychom nerušili odpočívající kamarády

od 14.15

 • svačíme
 • hrajeme si a vybíráme činnosti dle svého zájmu
 • loučíme se
Školní zahrada

K mateřské škole náleží rozlehlá zahrada se čtyřmi pískovišti, multifunkčním hřištěm a hracími prvky. K ochlazení a osvěžení v teplém, slunečném počasí můžeme využívat mlhoviště. Vytvořením mírného svahu je připraven prostor i pro zimní sporty a radovánky.


Historie a současnost

Provoz naší mateřské školy byl zahájen 29. 9. 1980. Původně byla škola čtyřtřídní s kapacitou 120 dětí, ta se však v průběhu let několikrát změnila.

Od 1. 9. 2013 je mateřská škola pětitřídní. Sídlí ve dvou budovách nedaleko od sebe vzdálených. Obě jsou situovány do centra města, Výhodou je poloha poblíž autobusové zastávky a také těsné sousedství se základní školou.

Budova v ulici Na Pohoří má dva půdorysně shodné pavilony se čtyřmi třídami. Oba pavilóny spojuje hospodářská část, kde je umístěna školní jídelna.

Odloučené pracoviště s novou třídou sídlí v 1.patře budovy Školní jídelny I. ZŠ v ulici 5. května 401.

Všechny naše třídy jsou situované na jižní stranu, jsou velmi prostorné pro hry, pohyb, vzdělávací činnosti, relaxaci i odpočinek dětí.