Třídy

1. třída

Děti se budou seznamovat s pravidelnými činnostmi v průběhu celého dne, upevní si pravidla jednání a chování. Zaměříme se na správné držení lžíce a kreslícícho materiálu, upevňování pocitu bezpečí a jistoty, rozvoj samostatnosti.

Budeme se snažit děti vést k přátelskému chování a podporovat zájem o činnosti pohybové, výtvarné a pracovníprostředím školy a třídy, se svou značkou, hračkami a jejich využitím, úklidem.

Paní učitelky: Marie Cendelínová, Eva Smítková

2. třída

Většina dětí již mateřskou školu navštěvovala. Zaměříme se na sebeosluhu (zapínání bundy, uzlíky na botě – ko konci školního roku), stravovací návyky (učíme se jíst příborem), práci s tužkou a kreslícím materiálem. Klademe důraz na společenské a kulturní návyky.

Paní učitelky: Jolana Keharová, Tereza Končelová DiS.

3. třída

Zaměříme se na rozvoj větší samostatnosti při oblékání, sebeobsluze a jídle. Povedeme děti ke správnému držení kreslícícho materiálu.

Ve třídě vytváříme prostředí bezpečné a důvěrné, snažíme se o spolupráci a zapojení rodičů do aktivit třídy. 

Podporujeme: Tedy Bear, Jsem laskavec, Krabice od bot, Ježíškova vnoučata 

Paní učitelky: Mgr. Jarmila Chalupová, Kamila ŠImánková DiS., Iva Moravcová, Bohumila Dubjáková

4. třída

Zaměříme se na správné držení tužky a na jasné dodržování společenských návyků

Paní učitelky: Alena Slavíčková, Mgr. Veronika Šťáhlová

5. třída

Pěstujeme v dětech kladný vztah k pohybu a sportu, k dodržování hygienických a společenských pravidel. Upevňujeme návyky slušného chování, chování vůči sobě i druhým.

Paní učitelky:  Bc. Lucie Zelená, Šárka Kleinová

Asistent pedagoga:Iva Nevšímalová

Novinky