Projekt mezi námi

Naše mateřská škola se zapojila do projektu neziskové organizace Mezi námi, o.p.s., která podporuje pravidelná setkávání lidí všech generací tak, aby k sobě našli cestu, aby si rozuměli a společně objevovali, jak zajímavé jsou jejich světy. Tento projekt propojuje malé děti a seniory a také ty, kteří se chtějí na mezigeneračním setkávání podílet. Spolupráce se bude odvíjet formou pravidelných společných akcí se seniory a také prostřednictvím naší interní práce s dětmi. Obsahem akcí budou návštěvy dětí v Domově pro seniory Centrin CZ s.r.o., společné výtvarné dílny a další.