Odhlašování dětí

Pro odhlašování stravy využívejte pouze tel. číslo: 730  158 903, odlásit můžete své dítě i pomocí SMS zprávy.

Děkujeme