Category "Nezařazené"

13Pro2023

Povinně zveřejňované informace – dle vyhlášky č. 515/2020 Sb.

NázevMateřská škola Na Pohoří Zruč nad Sázavou
 Důvod a způsob založeníZřizovatel: Město Zruč nad Sázavou, Zámek 1, 285 22  Zruč nad Sázavou   Organizace byla zřízena za účelem poskytování předškolního vzdělávání a zabezpečení školního stravování sloužící především dětem v souladu se zákonem 561/2004 Sb. a prováděcími předpisy k tomuto zákonu.
 Organizační strukturahttps://www.ms-napohori.cz, zaměstnanci školy
Kontaktní spojení   Kontaktní poštovní adresaNa Pohoří 574
285 22 Zruč nad Sázavou
Adresa úřadovny pro osobní návštěvuNa Pohoří 574 285 22  Zruč nad Sázavou
Úřední hodinyhttps://www.msnapohori.cz/kontakty
Telefonní čísla+420 730 158 902,  ředitelka školy   +420 725 502 778, 1.třída +420 602 383 467, 2.třída +420 602 383 950, 3.třída +420 602 390 093, 4.třída +420 730 158 904 , 5.třída – odloučené pracoviště
+420 730 158 903, školní jídelna
Adresa internetových stránekwww.ms-napohori.cz
Adresa podatelnyMateřská škola Na Pohoří Zruč nad Sázavou
Na Pohoří 574
Zruč nad Sázavou  285 22
Elektronická adresa podatelnyinfo@ms-napohori.cz
Datová schránka3kkku9e
Případné platby lze poukázatČSOB: 181941095/0300
IČO75032929
Plátce daně z přidané hodnotysubjekt není plátcem daně z přidané hodnoty
Dokumenty
Seznam hlavních dokumentů
Školní řád Organizační řád Provozní řád Provozní řád školní zahrady Řád školní jídelny Řád školní výdejny Školní vzdělávací program GDPR
8.2 Rozpočethttps://www.msnapohori.cz/dokumenty/rozpocet
Žádosti o informaceŽádosti a podání se podávají písemně poštou na kontaktní adresu organizace.
Ústně lze podat žádost: telefonicky, osobně u ředitele.
Písemně lze podat žádost: poštou, předáním písemné žádosti osobně ředitelce školy, elektronickou poštou, prostřednictvím datové schránky.  
Příjem podání a podnětůPodat žádost nebo stížnost, předložit návrh, podnět nebo jiné dožádání anebo obdržet rozhodnutí o právech a povinnostech osob lze u ředitelky školy písemně poštou nebo elektronicky.
Předpisy  
Nejdůležitější používané předpisy
Zákon č.561/2004 Sb., o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání v platném znění Zákon č.563/2002 Sb., o pedagogických pracovnících v platném znění Zákon č.500/2004 Sb., správní řád Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce v platném znění Zákon č. 143/1992 S., o platu za pracovní pohotovost v rozpočtových a některých dalších organizacích a orgánech v platném znění Zákonč.89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění
Zákon č.563/1991Sb., o účetnictví v platném znění Zákon č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím v platném znění

Vydané právní předpisyŠkolní řád https://www.msnapohori.cz/dokumenty/rady
Úhrady za poskytování informací  
Sazebník úhrad za poskytování informací
    na dotaz
Rozhodnutí nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací
Licenční smlouvy   Vzory licenčních smluv
Výhradní licence
Výroční zpráva podle zákona o svobodném přístupu k informacímhttps://www.msnapohori.cz/dokumenty