Příspěvky

12Dub2022

Ve čtvrtek 28. dubna 2022 od 15.30 – 16.30 hodin Vás zveme na návštěvu naší školky.

Setkáte se s vedením a pedagogy mateřské školy, budete mít příležitost prohlédnout si interiér MŠ a získat další informace o chodu školy, pohrát si s dětmi ve třídách. Můžete si zde také vyzvednou formuláře k přijímacímu řízení.

Těšíme se

10Zář2020

Vážení rodiče,

do budovy mateřské školy vstupujte vždy s rouškou,

při vstupu do vnitních prostor používejte desinfekci,

nezdržujte se zbytečně dlouho v prostorách i okolí mateřské školy,

pokud to není nezbytně nutné, nevstupujte do tříd,

žádáme vás o omezení počtu dospělých osob v šatnách dětí,

výskyt infekčního onemocnění v rodině nahlaste v mateřské škole.

Děkujeme za respektování a dodržování těchto pravidel.

22Dub2020

Naše mateřská škola se zapojila do projektu neziskové organizace Mezi námi, o.p.s., která podporuje pravidelná setkávání lidí všech generací tak, aby k sobě našli cestu, aby si rozuměli a společně objevovali, jak zajímavé jsou jejich světy. Tento projekt propojuje malé děti a seniory a také ty, kteří se chtějí na mezigeneračním setkávání podílet. Spolupráce se bude odvíjet formou pravidelných společných akcí se seniory a také prostřednictvím naší interní práce s dětmi. Obsahem akcí budou návštěvy dětí v Domově pro seniory Centrin CZ s.r.o., společné výtvarné dílny a další.

22Dub2020

Cílem hry je zábavnou formou propagovat aktivitu eTwinning, seznámit s prostředím eTwinningu, motivovat učitele k využívání informačních a komunikačních technologií ve výuce, zapojit školy a učitele do mezinárodní spolupráce on line a zároveň zvýšit povědomí o bezpečném využívání internetu a soiálních sítí.