Příspěvky

16Pro2022

Vážení rodiče, 

MŠ bude od počátku ledna 2023 využívat aplikaci NAŠE ŠKOLA – ŠKOLA BLÍZKÁ RODIČŮM. Díky této aplikaci předpokládáme zjednodušení komunikace mezi školou a zákonnými zástupci, např. snadněji můžete omluvit děti z docházky v MŠ. 

Ve své třídě obdržíte přihlašovací kódy, je však nutné provést první přihlášení, bližší informace jsou rozeslány na všechny mailové kontakty.

3Říj2022

3.10. Plavecký výcvik – předškoláci

6.10. Ekocentrum Vlašim – 4.třída

7.10. Divadélko Kůzle

10.10. Plavecký výcvik – předškoláci

14.10. Cvičení na netradičních pomůckách – pohybový program pro děti

17.10. Plavecký výcvik – předškoláci

19.10. Bruslení – předškoláci

24.10. Plavecký výcvik – předškoláci (poslední lekce)