Program podpory digitalizace škol

Naše mateřská škola vstoupila do projektu, který podporuje a rozvíjí moderní formy vyučování, aplikuje novétechnologie ve výuce a zavádí tyto formy do výuky. Všechny učitelky naší školy mohou využívat programy a materiály pro zpestření výuky při osobnostním rozvoji dětí.