Zabezpečovací a přístupový systém

 Přístup do budovy pomocí čipů je pouze v době příchodů a ochodů dětí. 

V ostatní době budou vpuštěny pouze hlášené návštěvy. V případě potřeby (vyzvednutí dítěte z MŠ např.ze zdravotních důvodů) využívejte zvonků u hlavní brány nebo vstupních dveří u školní jídelny (prosklené dveře).

Apelujeme na zákonné zástupce dětí nebo jimi pověřené osoby pro přivádění a vyzvedávání dětí, aby sledovali, zda nevešla do budovy zároveň s nimi cizí osoba. V případě, že se tak stane, aby neprodleně kontaktovali zaměstnance mateřské školy. Při odchodu z budovy rovněž kontrolujte, zda někdo nevyužil otevřených dveří ke vstupu do budovy a zda jsou dveře správně zavřené.

Při ztrátě čipu tuto skutečnost neprodleně nahlásíte z důvodu možného zneužití.