Vzdělávací program

Vzdělávací činnosti v mateřské škole jsou založeny na přímých zážitcích a vychází ze samostatné činnosti individuální volby.
Realizace vzdělávacích postupů probíhá nejen v řízených činnostech, ale průběžně, ve veškerém vzdělávání, ve všech situacích, k nimž v mateřské škole dochází.

Formy:

  • Prožitkové učení – na základě zkušenost a prožitků
  • Kooperativní učení – spolupráce dětí, rozdělování sociálních rolí, pomoc, společné úsilí
  • Integrované učení hrou a činnostmi – děti vyhledávají téma a hry sobě blízké
  • Učení se navzájem od sebe