Odhlašování dětí z docházky

Pro odhlašování docházky v mateřské škole využívejte pouze tel. číslo: 730  158 903, odlásit můžete své dítě i pomocí SMS zprávy.

Děkujeme